Metody

Při každodenní práci s mladými lidmi není vždy snadné aktivity neustále inovovat. Pokrok ale nezastavíme a abychom udrželi tempo s moderními trendy a potřebami mladých lidí, musíme aktivity posouvat.


Na této stránce proto najdete soubor metodologií a aktivit, které často nepocházejí z prostředí neformálního vzdělávání, ale jsou snadno přizpůsobitelné prostředí práce s mládeží a mají velmi pozitivní výsledky. Každý rámeček s aktivitou nebo metodou obsahuje stručné pozadí aktivity, popis způsobu její realizace a tipy pro facilitátory a facilitátorky.


Gamifikace

Gamifikace je používání herních prvků v neherním kontextu. V dnešní době pomáhá zvýšit účast a zapojení účastníků a účastnic aktivit. Kromě herních prvků může gamifikace znamenat také využití herního designu a/nebo herních mechanik ve vzdělávacích aktivitách. Gamifikace aktivit pomáhá přeměnit “nudný zážitek” na zážitek, který je pohlcující, zábavný a účastníci*ice se z něj hodně naučí.

Psaní příběhů

Cílem metodiky je podpořit kreativitu účastníků a účastnic skrze vytváření příběhů o transformaci, které mají pozitivní účinek na publikum (či další účastníky a účastnice). Tento účinek může být emotivní nebo může změnit chování publika.

Improvizační divadlo

Improvizační hry pomáhají stmelit skupiny, mají ale také pozitivní vliv na posílení sebevědomí a rozvoj kompetencí mladých lidí, např. kreativitu a řešení problémů.

Cesta poradního kruhu

Otevřený skupinový dialog vyžaduje od všech účastníků postoj otevřenosti, respektu a empatie. Poradní kruh stanovuje hrstku pravidel, postupů a zásad, které tento stav mysli podporují a pomáhají zajistit plynulý, poutavý a skutečně participativní proces sdílení, který je pro účastníky inspirací a přináší nové náhledy a myšlenky.

Actionbound

Lovení mrchožroutů je zábavná hra a též učební nástroj. Pomocí aplikace Actionbound je učení ještě zajímavější a zábavnější. Je to konkrétní metoda, kterou můžete použít pomocí gamifikace ve svých aktivitách.

Design Thinking

Zdroj a historie přístupu Designové myšlení, tzv. Design Thinking, se v průběhu času vyvíjelo z různých přístupů. Jeho počáteční zrod můžeme vysledovat do roku 1956, kdy Buckminster Fuller zavedl na MIT hodiny komplexní anticipační designové vědy (CADS). Tento přístup stavěl na zkušenostech a znalostech různých profesí, například inženýrů, průmyslových designérů, materiálových vědců a chemiků. Odtud […]

Mission Impossible

Aktivita, která má za účel poznat se navzájem ve skupině. Umožňuje účastníkům spolupracovat bez zásahu školitele. V ideálním případě by mělo být implementováno první den školení, v jakékoli situaci, kdy se skupina účastníků ještě nezná.

Otevřené odznaky (Open Badges)

Otevřené odznaky (Open Badges) jsou digitální a slouží k vizuální reprezentaci jakéhokoli dosaženého úspěchu. Tyto odznaky může vydávat a získávat kdokoli. Vyplňují tak mezeru v neformálním a informálním vzdělávání.

eduScrum

eduScrum je rámec sestávající z nástrojů, který umožňuje účastníkům a účastnicím vzdělávání vytvářet, řídit, podporovat, plánovat a hodnotit svůj proces učení s vysokou kvalitou výsledků od začátku až do konce. Učící se je skutečně v centru učení. Pilíři eduScrum jsou transparentnost, přizpůsobení, přezkoumání a především důvěra.

Vzdělávací únikové hry v práci s mládeží

Úniková hra je relativně nový fenomén a herní žánr, využívající principů gamifikace. Rozvíjí širokou škálu dovedností hráčů a hráček: Týmová spolupráce, kritické myšlení, pozornost, řešení problémů, hospodaření s časem, spolupráce, soustředění se pod tlakem a respektování vlastností a způsobu myšlení ostatních. Pro mladé lidi se jedná o atraktivní způsob, jak rozvíjet své kompetence.

Komiks v práci s mládeží

Existuje několik způsobů, jak začlenit komiksovou kresbu a vyprávění do různých typů aktivit a k různým tématům. Jde od jednoduchých her na seznámení a ztrátu ostychu ve skupině, po zpracování složitějších témat.

Photovoice

Při použití metody Photovoice účastníci a účastnice pořizují fotografie, aby upozornili*y na svůj subjektivní pohled na zadanou otázku. Tyto fotografie pak zprostředkovávají publiku jejich myšlenky, pocity a emoce ohledně konkrétního společenského problému. 

Jednominutový film (One Minute Movie)

Metoda, jejímž cílem je obvykle budování dialogu, zpracování a hledání vlastní identity nebo podpora aktivní účasti ve společnosti. Účastníci a účastnice aktivit zároveň rozvíjí kreativitu, kompetence v oblasti digitálních technologií, rozvíjí ale i schopnost spolupráce či sebeřízení – záleží jen, jak se metoda pojme.

Pro vylepšení funkcionality využívá náš web soubory cookies. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies.

Souhlasím