Obecné souvislosti

Použití metody komiksové kresby s mladými lidmi může facilitátorům a facilitátorkám pomoci zpestřit způsob, jakým se věnují určitým tématům nebo cvičením. Použití kreseb, vizuálního dialogu a vytvoření sledu akcí může podpořit mládež v tom, aby více komunikovala a hlouběji se propojila s tématy. Vytváření příběhu s vizuálními prvky umožňuje mladým lidem vyjádřit se prostřednictvím příběhu, aniž by museli být “dobří v kreslení” nebo “dobří v psaní”, protože každý se může naučit základy a vyprávět příběhy jednoduchým způsobem. Metoda může být poutavá pro žáky, kteří preferují různé styly učení a rádi využívají více smyslů najednou.

Konkrétní metoda

Existuje několik způsobů, jak začlenit komiksovou kresbu a vyprávění do různých typů aktivit a k různým tématům. Jde od jednoduchých her na seznámení a ztrátu ostychu ve skupině, po zpracování složitějších témat. Zde představíme jednoduchou metodu pro seznamování ve skupině, ale doporučíme také aktivity, které jdou více do hloubky.

Ve spolupráci skupiny vznikne malý časopis s vtipnou profilovou kresbou na obálce a světem osobních sdílení na jeho stránkách. Účastníci využijí svou kreativitu a vypravěčské schopnosti k vytvoření a vzájemnému sdílení malých příběhů a osobních charakteristik. Toto cvičení lze použít jako první krok na jejich dobrodružství “vzájemného poznávání”.

 

Instrukce krok za krokem

 • Shromážděte skupinu v sedícím kruhu (kolem stolu nebo bez něj) a vyzvěte každého, aby si vzal list papíru A4 a složil [maga]zinu podle vizuálních pokynů a ukázky.
 • Když jsou Ziny složeny, informujte všechny, že budeme společně na titulní stranu vytvářet naše portréty.
 • Každý by měl mít fixu a můžeme začít.
 • Požádejte každého, aby napsal své jméno doprostřed spodní části obálky a na horní straně nechal prostor pro kresbu portrétu.
 • Zapněte nějaký pohodový a veselý playlist, abyste se naladili, a začněte s pokyny, jak portrét sestavit.
 • Vyzvěte všechny, aby si vyměnili ziny s osobou sedící po jejich pravici (střídání proti směru hodinových ručiček). Toto střídání bude probíhat v každém kole, a to u každého detailu portrétu.
 • Poté mohou účastníci začít kreslit portrét osoby, které zin patří:
  1. kolo: tvar obličeje
  2. kolo: oči
  3. kolo: rty
  4. kolo: nos
  5. kolo: vlasy

Poznámka: Můžete přidat libovolný počet kol. Poslední může být “vše ostatní, co si myslíte, že chybí”.

 • Až budou portréty hotové, každý dostane zpět svůj ZineBook s pěkným společně nakresleným portrétem na obálce. To je potěší a prolomí ledy ve skupině.
 • Poté jsou účastníci vyzváni, aby vytvořili dva kruhy lidí (vnitřní a vnější kruh) a sedli si s někým v kruhu tváří v tvář.
 • Nyní bude mít každá dvojice možnost se vzájemně poznat a vést řízený rozhovor 1:1.
 • Na začátku každého kola rozhovoru 1:1 si účastníci vymění Ziny s osobou sedící před nimi a facilitátor informuje, co je tématem prvního rozhovoru.
 • Každé kolo může trvat 2 až 5 minut.
 • Po každém kole by měla každá dvojice nakreslit shrnutí toho, co jim druhá osoba říkala.
 • Na konci každého kola dostanou své Ziny zpět a předají je dalšímu konverzačnímu partnerovi či partnerce. Pokaždé, když je téma ukončeno, posune se vnitřní nebo vnější kruh o jedno místo doleva nebo doprava (rozhodne facilitátor), takže se vytvoří nové dvojice pro dalších 2 až 5 minut rozhovoru.
 • Kruhy opakujte až 6krát, protože na každém Zinu máte 6 stran.
 • Otázky pro rozhovory se mohou týkat: sympatií, antipatií, přátel a rodiny, domácích mazlíčků, koníčků, kultur, zkušeností, dobrovolnictví, kdybyste si mohli vybrat superschopnost, co by to bylo, osobních silných a slabých stránek, vysněného dobrodružství, vzdělávacích cílů a očekávání, přínosu pro skupinu, emocí atd.
 • Po chvílích 1:1, kdy je zine dokončena, můžete skupinu svolat do většího kruhu a vyzvat ji, aby se podělila o některé zajímavosti o sobě navzájem.
 • Po skončení aktivity je možné ziny sdílet ve společném prostoru, aby se všichni mohli po aktivitě lépe seznámit se svými kolegy a kolegyněmi.

Reflexe a hodnocení

Přestože se jedná o malou úvodní aktivitu, má smysl po ní provést malou reflexi. Ta může být zaměřena například na komunikaci: Co pro vás bylo snadné a co obtížné? Bylo něco, co bylo těžké sdělit? Proč? Dokážete pojmenovat 1 drobnost, kterou jste si uvědomili a kterou můžete využít v osobním nebo profesním životě?

Varianty

Tipy, jak metodu přizpůsobit různorodé cílové skupině:

 • Otázky můžete přizpůsobit různým typům skupin a vést je různými směry podle cíle projektu a aktivit.
 • Vezměte také v úvahu, zda někdo ve skupině nepotřebuje v aktivitě provést nějaké úpravy, aby mohl používat fixy nebo pohodlně sedět u stolu.
 • Úroveň hudby můžete přizpůsobit nebo se rozhodnout, že ji v aktivitě nebudete mít, a to v závislosti na úrovni citlivosti skupiny nebo konkrétního člověka na zvuk.
 • Pokud chcete mít aktivitu více v pohybu, místo zinu se dá využít např. nafukovací balonek, na který se kreslí permanentní fixou. Průběh zůstane stejný, jen se během hudby lidé pohybují, balónky si různě pinkají a po zastavení hudby si jeden vyberou. S tímto člověkem se poté baví na zadanou otázku. Je třeba počítat s tím, že takto nevznikou hovořící dvojice, nýbrž spíše malé skupinky.

Online/digitální verze

Pro online verzi doporučuji nahradit “místnost” online zasedací místností, kde je možnost “přestávkových místností” (např. Zoom).

Kromě toho je důležité nahradit “papírový list” online nástěnkou, kde můžete vytvořit prostor pro profil každého účastníka a účastnice. Aktivita může přejít od “magaZinu” k “online profilu na sociálních sítích”, kde máte k dispozici kresby, které o každém účastníkovi a účastnici řeknou více. Doporučujeme použít např. tabuli “Miro” a připravit si plátno předem. Také instrukce by měly být připraveny předem podle úprav.

 

Tipy na zapojení komiksů v práci s mládeží

Komiks je druh umění, v němž je příběh ztvárněn prostřednictvím vizuálního vyprávění a v němž lze kombinovat grafické prvky a ilustrace se slovy, která vás provedou od začátku až do konce. Mají specifický jazyk a všechny jejich prvky z nich činí bohatý formát, který lze zavést do prostředí neformálního vzdělávání, protože lze zkoumat formát, kresby, barvy, slova a řečové označení podle tématu nebo cíle bloku aktivit. Kromě toho jsou komiksy obvykle zábavné, lze je použít ke shrnutí tématu nebo k zahájení diskuse, nebo dokonce jako strukturovaný způsob, jak mohou účastníci prezentovat příběhy, které chtějí vyprávět. Je nesmírně univerzální a lze jej zavést téměř v každém tématu, přičemž přidanou hodnotou je, že při absenci slov mohou stejný příběh “číst” i lidé, kteří nemluví stejným jazykem.

Příklady použití komiksů:

Komiksy můžeme použít k podpoře diskuse a pomoci účastníkům a účastnicím rozvíjet kritické myšlení o určitém problému nebo situaci. Pokud například řešíte nějaké otázky týkající se udržitelnosti životního prostředí, můžete tato témata představit pomocí komiksu (namísto prezentace, filmu nebo textu). Má jednoduchý jazyk (vizuální nebo psaný) a různé typy účastníků’ se mu mohou přizpůsobit a interpretovat sdělení preferovaným způsobem. Během diskuse můžete téma komiksu doplnit a navrhnout zamyšlení nad dějem, použitými barvami, posloupností apod. Kromě toho mohou účastníci doplnit příběh a vytvořit nové stránky a přidat své návrhy, jak být udržitelnější v každodenním životě.

Dalším využitím metody komiksů je návrh na jejich vlastní tvorbu! A krásné na tom je, že tvorba komiksů nevyžaduje, aby byl někdo “dobrý v kreslení”, protože ústředním bodem je vytvořit příběh a nechat ho sdílet. Pokud například hovoříte o vůdčích schopnostech a chcete představit lídry z celého světa, můžete je vyzvat, aby si udělali průzkum a vytvořili komiksovou stránku o tom, který je nejvíce inspiroval. Při tvorbě komiksu budou muset učinit rozhodnutí, vytvořit dějovou linii a naučit se, jak svůj příběh “prodat” konkrétnímu publiku.

 

Tipy pro facilitátory/vedoucí

 • Při výběru otázek pro diskuse 1:1 najděte rovnováhu mezi přímými otázkami (např. “Jaké je vaše oblíbené zvíře?”) a propracovanými otázkami. U otázek doporučujeme stupňovat složitost a úroveň hloubky.
 • Kromě toho můžete typ otázky přizpůsobit tématu školení/aktivity (širšímu záběru) a už tím rozproudit zajímavé rozhovory např. o motivaci, zájmu o dané téma, zkušenostech apod.
 • Po seznamovací aktivitě doporučujeme navázat s cvičením pro budování skupiny, aby účastníci a účastnice nadále ztráceli ostych a posilovali vzájemnou důvěru ve skupině.

 

Praktické zajištění

Cílové skupiny: Lidé všech věkových kategorií, vzdělání a dovedností, se zkušenostmi s kreslením i bez nich.

Velikost skupiny: Minimální počet osob – 2, maximální počet – 30 osob, ideální počet osob – 15 až 20

Čas: Pro ideální počet osob přibližně 40 minut.

Příprava: Připravte si návod, jak složit “zineBook” (malý časopis). Můžete využít obrázek nebo video.

Materiál: Potřebujete jeden list obyčejného papíru A4 na každého účastníka, nejlépe bílý, alespoň jednu fixu na osobu a několik nůžek.

 

Další zdroje/další informace

Tato aktivita je adaptací z aplikované aktivity v rámci projektu ComEdu programu Erasmus+, 2021. Více informací o využití komiksů pro vzdělávání najdete zde (v angličtině).

Také několik tipů, jak začít s komiksem, najdete zde. A zahřívací cvičení na kreslení zde.

Potřebujete-li cokoli přeložit z angličtiny, doporučujeme využít aplikaci DeepL

 

Autorka:

Text sestavila Beatriz Branco, Team MAIS, Postugalsko pro projekt EduLabs, 2022-23. Revize: Anita Silva (Team Mais), tým ANEV.

Pro vylepšení funkcionality využívá náš web soubory cookies. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies.

Souhlasím