Existuje několik způsobů, jak začlenit komiksovou kresbu a vyprávění do různých typů aktivit a k různým tématům. Zde najdete aktivitu, která slouží jako úvodní a seznamovací cvičení.

Ve spolupráci skupiny vznikne malý časopis s vtipnou profilovou kresbou na obálce a světem osobních sdílení na jeho stránkách. Účastníci využijí svou kreativitu a vypravěčské schopnosti k vytvoření a vzájemnému sdílení malých příběhů a osobních charakteristik. Toto cvičení lze použít jako první krok na jejich dobrodružství “vzájemného poznávání”.

Obecné souvislosti

Použití metody komiksové kresby s mladými lidmi může facilitátorům pomoci zpestřit způsob, jakým se věnují určitým tématům nebo cvičením. Použití kreseb, vizuálního dialogu a vytvoření sledu akcí může podpořit mládež v tom, aby více komunikovala a hlouběji se propojila s tématy. Vytváření příběhu s vizuálními prvky umožňuje mladým lidem vyjádřit se prostřednictvím příběhu, aniž by museli být “dobří v kreslení” nebo “dobří v psaní”, protože každý se může naučit základy a vyprávět příběhy jednoduchým způsobem. Metoda může být poutavá pro žáky, kteří preferují různé styly učení a rádi využívají více smyslů najednou.

Cílové skupiny

Lidé všech věkových kategorií, vzdělání a dovedností, se zkušenostmi s kreslením i bez nich.

Velikost skupiny

Minimální počet osob – 2

Maximální počet – 30 osob

Ideální počet osob – 15 až 20

Čas

Pro ideální počet osob přibližně 40 minut.

Příprava

Připravte si návod, jak složit “zineBook” (malý časopis). Můžete najít obrázek nebo video.
Potřebujete jeden list obyčejného papíru A4 na každého účastníka, nejlépe bílý, alespoň jednu fixu na osobu a několik nůžek.

Krok za krokem (návod)

 1. Shromážděte skupinu v sedícím kruhu (kolem stolu nebo bez něj) a vyzvěte každého, aby si vzal list papíru A4 a složil [maga]zinu podle vizuálních pokynů a ukázky.
 2. Když jsou Ziny složeny, informujte všechny, že budeme společně na titulní stranu vytvářet naše portréty.
 3. Každý by měl mít fixu a můžeme začít.
 4. Požádejte každého, aby napsal své jméno doprostřed spodní části obálky a na horní straně nechal prostor pro kresbu portrétu.
 5. Zapněte nějaký pohodový a veselý playlist, abyste se naladili, a začněte s pokyny, jak portrét sestavit.
 6. Vyzvěte všechny, aby si vyměnili ziny s osobou sedící po jejich pravici (střídání proti směru hodinových ručiček). Toto střídání bude probíhat v každém kole, a to u každého detailu portrétu.
 7. Poté mohou účastníci začít kreslit portrét osoby, které zin patří:
  1. kolo: tvar obličeje
  2. kolo: oči
  3. kolo: rty
  4. kolo: nos
  5. kolo: vlasy

Poznámka: Můžete přidat libovolný počet kol. Poslední může být “vše ostatní, co si myslíte, že chybí”.

 1. Až budou portréty hotové, každý dostane zpět svůj ZineBook s pěkným společně nakresleným portrétem na obálce. To zahřeje a prolomí ledy ve skupině.
 2. Poté jsou účastníci vyzváni, aby vytvořili dva kruhy lidí (vnitřní a vnější kruh) a sedli si s někým v kruhu tváří v tvář.
 3. Nyní bude mít každá dvojice možnost se vzájemně poznat a vést řízený rozhovor 1:1.
 4. Na začátku každého kola rozhovoru 1:1 si účastníci vymění Ziny s osobou sedící před nimi a facilitátor informuje, co je tématem prvního rozhovoru.
 5. Každé kolo může trvat 2 až 5 minut.
 6. Po každém kole by měla každá dvojice nakreslit shrnutí toho, co jim druhá osoba říkala.
 7. Na konci každého kola dostanou své Ziny zpět a předají je dalšímu konverzačnímu partnerovi. Pokaždé, když je téma ukončeno, posune se vnitřní nebo vnější kruh o jedno místo doleva nebo doprava (rozhodne facilitátor), takže se vytvoří nové dvojice pro dalších 2 až 5 minut rozhovoru.
 8. Kruhy opakujte až 6krát, protože na každém Zinu máte 6 stran.
 9. Otázky pro rozhovory se mohou týkat: sympatií, antipatií, přátel a rodiny, domácích mazlíčků, koníčků, kultur, zkušeností, dobrovolnictví, kdybyste si mohli vybrat superschopnost, co by to bylo, osobních silných a slabých stránek, vysněného dobrodružství, vzdělávacích cílů a očekávání, přínosu pro skupinu, emocí atd.
 10. Po chvílích 1:1, kdy je zine dokončena, můžete skupinu svolat do většího kruhu a vyzvat ji, aby se podělila o některé zajímavosti o sobě navzájem.
 11. Po skončení aktivity je možné ziny sdílet ve společném prostoru, aby se všichni mohli po aktivitě lépe seznámit se svými kolegy.

Reflexe a hodnocení

Přestože se jedná o malou úvodní aktivitu, má smysl po ní provést malou reflexi. Ta může být zaměřena například na komunikaci: Co pro vás bylo snadné a co obtížné? Bylo něco, co bylo těžké sdělit? Proč? Dokážete pojmenovat 1 drobnost, kterou jste si uvědomili a kterou můžete využít v osobním nebo profesním životě?

Varianty

Tipy, jak metodu přizpůsobit různorodé cílové skupině

Otázky můžete přizpůsobit různým typům skupin a vést je různými směry podle obecného cíle projektu (širšího záběru).

Vezměte také v úvahu, zda někdo nepotřebuje nějaké úpravy, aby mohl používat fixy nebo pohodlně sedět u stolu.

Úroveň hudby můžete přizpůsobit nebo se rozhodnout, že ji v aktivitě nebudete mít, a to v závislosti na úrovni citlivosti skupiny nebo konkrétního člověka na zvuk.

Tipy, proč a jak kreslit nebo zapojit komiksy do jiných aktivit neformálního vzdělávání

Komiks je druh umění, v němž je příběh ztvárněn prostřednictvím vizuálního vyprávění a v němž lze kombinovat grafické prvky a ilustrace se slovy, která vás provedou od začátku až do konce. Mají specifický jazyk a všechny jejich prvky z nich činí bohatý formát, který lze zavést do prostředí neformálního vzdělávání, protože lze zkoumat formát, kresby, barvy, slova a řečové označení podle tématu nebo cíle sezení. Kromě toho jsou komiksy obvykle zábavné a zábavné, lze je použít ke shrnutí tématu nebo k zahájení diskuse, nebo dokonce jako strukturovaný způsob, jak mohou účastníci prezentovat příběhy, které chtějí vyprávět. Je nesmírně univerzální a lze jej zavést téměř v každém tématu, přičemž přidanou hodnotou je, že při absenci slov mohou stejný příběh “číst” i lidé, kteří nemluví stejným jazykem.

Dva příklady použití komiksů:

Komiksy můžeme použít k podpoře diskuse a pomoci účastníkům rozvíjet kritické myšlení o určitém problému nebo situaci. Pokud například řešíte nějaké otázky týkající se udržitelnosti životního prostředí, můžete tato témata představit pomocí komiksu (namísto prezentace, filmu nebo textu). Má jednoduchý jazyk (vizuální nebo psaný) a různé typy účastníků’ se mu mohou přizpůsobit a interpretovat sdělení preferovaným způsobem. Během diskuse můžete téma komiksu doplnit a navrhnout zamyšlení nad dějem, použitými barvami, posloupností apod. Kromě toho mohou účastníci doplnit příběh a vytvořit nové stránky a přidat své návrhy, jak být udržitelnější v každodenním životě.
Dalším využitím metody komiksů je návrh na jejich vlastní tvorbu! A krásné na tom je, že tvorba komiksů nevyžaduje, aby byl někdo “dobrý v kreslení”, protože ústředním bodem je vytvořit příběh a nechat ho sdílet. Pokud například hovoříte o vůdčích schopnostech a chcete představit vůdce z celého světa, můžete je vyzvat, aby si udělali průzkum a vytvořili komiksovou stránku o tom, který je nejvíce inspiroval. Při tvorbě komiksu budou muset učinit rozhodnutí, vytvořit dějovou linii a naučit se, jak svůj příběh “prodat” konkrétnímu publiku.

Online/digitální verze

Pro online verzi doporučuji nahradit “místnost” online zasedací místností, kde je možnost “přestávkových místností” (např. Zoom).

Kromě toho je důležité nahradit “papírový list” online nástěnkou, kde můžete vytvořit plátno pro každý profil studenta. Aktivita může přejít od “magaZinu” k “online profilu na sociálních sítích”, kde máte k dispozici kresby, které o každém účastníkovi řeknou více. Doporučuji použít tabuli “Miro” a připravit si plátno předem. Také instrukce by měly být připraveny předem podle úprav.

Tipy pro facilitátora/vedoucího

Při výběru otázek pro diskuse 1:1 najděte rovnováhu mezi přímými otázkami (např. “Jaké je vaše oblíbené zvíře?”) a propracovanými otázkami. U otázek doporučuji stupňovat složitost a úroveň hloubky.

Kromě toho můžete typ otázky přizpůsobit tématu školení/aktivity (širšímu záběru) a už tím rozproudit zajímavé rozhovory.

Návrhy pro následné kroky

Cvičení pro budování týmu.

Další zdroje/další informace

Tato aktivita je adaptací z aplikované aktivity v rámci projektu ComEdu programu Erasmus+, 2021.

Více informací o využití komiksů pro vzdělávání najdete zde.

Také několik tipů, jak začít s komiksem, najdete zde. A zahřívací cvičení na kreslení zde.

Pro vylepšení funkcionality využívá náš web soubory cookies. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies.

Souhlasím