Literatura

Seznam dostupné literatury postupně aktualizujeme.

O neformálním vzdělávání

  • Základní publikací o základech neformálního vzdělávání v práci s mládeží je Slabikář neformálního vzdělávání, který pokrývá mnoho důležitých témat od toho, jak se učíme, přes styly učení, postup při přípravě, realizaci a vyhodnocení aktivit, metody, skupinovou dynamiku a mnoho dalších. On-line je dostupný zdarma, o tištěnou verzi za 350,- Kč si můžete napsat.
  • Stručněji a neméně čtivou formou základy shrnují i publikace Úvod do neformálního vzdělávání a Úvod do neformálního vzdělávání 2: skupina a učení.
  • Jedna věc je však v neformálním vzdělávání klíčová – jestli máme jasno v tom, co chceme u mladých lidí rozvíjet. To znamená, že musíme mít pojmenovaný smysl vzdělávacích aktivit, které pro mladé připravujeme. Právě tomu se věnuje tento interaktivní e-learning, který je k dispozici zdarma.

O inovacích a trendech

O práci s mládeží a její kvalitě

  • Manuál zajišťování kvality neformálního vzdělávání v práci s mládeží představí, jak nastavit rámec měření kvality založený na vzájemném hodnocení od spolupracujících organizací.
  • Improving youth work: your guide to quality development. Praktický průvodce, díky kterému můžete i ve vaší organizaci nastavit systematické měření kvality. Publikace je anglicky, ale připravujeme český překlad.
  • Quality Youth Work: A common framework for the further development of youth work. Zpráva expertní skupiny států EU k systémům měření kvality v práci s mládeží v angličtině.
  • Working with young people: the value of youth work in the European Union. Soubor textů od kolektivu autorů v angličtině. Evropská komise, 2014.

O metodách a reflexi

O hodnocení

Pro vylepšení funkcionality využívá náš web soubory cookies. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies.

Souhlasím