O nás

Asociace neformálního vzdělávání

Spolek Asociace neformálního vzdělávání jsme založili v lednu 2013 jako iniciativu lidí, kteří byli v různých rolích zapojeni do programu Evropské Komise „Mládež v akci“ – programu podporujícího neformální vzdělávání mladých lidí v letech 2007 – 2013. Mnozí z nás ale v oboru sbírali zkušenosti už od 90.let. Navazujeme tedy na naše mnohaleté působení v oboru s cílem udržet, dále rozvíjet a předávat knowhow. I touto webovou stránkou k tomu přispíváme.

Naše vize:

Přispíváme k tomu, aby mladí lidé měli možnost vybrat si vzdělávací cesty podle svých potřeb, zájmů a přístupů, které jim vyhovují.

Naše mise:

Žijeme neformálním vzděláváním. Podporujeme kvalitu práce s mládeží vzděláváním pracovníků s mládeží, přinášením inovací a evropských trendů v neformálním učení a propojováním přístupů neformálního a formálního vzdělávání.

Naše principy:

 • Chceme, aby vás učení s námi motivovalo a inspirovalo.
 • Rádi se učíme s vámi a od vás napříč Evropou.
 • Zakládáme si na kvalitě a smysluplnosti.
 • Pracujeme doma i mezinárodně.
 • Rozdíly nás inspirují.

Naše aktivity:

 • dlouhodobá školení pro pracovníky s mládeží, například Marker CS
 • krátkodobá školení, jako třeba ESCalator
 • workshopy a konference – aktuální nabídka je zveřejněna v Kalendáři akcí
 • metodická podpora a poradenství
 • strategické projekty, například Youth Work Quality Focus zaměřený na podporu hodnocení kvality aktivit v práci s mládeží, nebo FutureLabs k inovacím v práci s mládeží

Více na webu www.anev.cz, případně na dotazy odpovídáme z e-mailu info@anev.cz.

HUMAK – University of Applied Sciences

Univerzita Humak byla založena v roce 1998 a je národní univerzitou aplikovaných věd, která působí téměř po celém Finsku. Humak má 2200 studentů a přibližně 160 odborníků pracujících v různých oborech. Za téměř 25 let Humak absolvovalo 5400 odborníků. Jádrem naší strategie je posilování kompetencí v oborech prostřednictvím vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací a servisních činností.

Naše kanceláře se nacházejí v metropolitní oblasti Helsinek (Helsinky, Kauniainen a Nurmijärvi), Jyväskylä, Kuopio a Turku. Naše mnohostranné online vzdělávání a školení nabízí školení vedoucí k získání kvalifikace bez ohledu na místo.


Odborné znalosti vytváříme společně s našimi partnery. S našimi partnery sdílíme zájem o rozvoj kompetencí v našich prioritních oblastech.

Důležitá témata, kterým se Humak věnuje:

Rozvoj komunit

 • Práce s mládeží
 • Organizační práce
 • Dobrodružné vzdělávání
 • Rozvoj komunity

Kulturní produkce

 • Produkční a projektové dovednosti
 • Kreativní podnikání

Tlumočení a jazyková dostupnost

 • Tlumočení znakových jazyků
 • Odborné znalosti v oblasti komunikace

Naše vize

Naší vizí je zaměřit se na rozvoj dovedností našich strategických silných stránek ve Finsku i v zahraničí. Jsme silným mezinárodním specialistou v oblasti komunitního rozvoje, kulturní produkce a jazykové dostupnosti.

Naše poslání

Naším posláním je pracovat s našimi studenty, zaměstnanci a partnery na budování humánního světa, který odpovídá potřebám jednotlivců a komunit.

Hodnoty a přístup společnosti Humak

Humak je univerzita založená na hodnotách, která buduje humánnější svět. Vytváříme rovnější společnost rozvíjením dovedností, které lidi spojují. Vzděláváme lidi, kteří mají odvahu postavit se za lidskost, humanitu a občanská práva. Dovednosti, které vytváříme, zvýší komunitu, dostupnost a blahobyt a umožní udržitelný způsob života pro současné i budoucí generace.

Náš přístup je popsán následovně

 • Obnovujeme udržitelně a obnovujeme odvážně.
 • Společně dosahujeme úspěchu.
 • Povzbuzujeme a inspirujeme.

E-mailové adresy zaměstnanců jsou etunimi.sukunimi@humak.fi.
Oficiální e-mailová adresa společnosti Humak (pro zasílání oznámení) je kirjaamo@humak.fi.

Webové stránky: https://www.humak.fi/

Team MAIS

Team MAIS je malý sociální podnik se sídlem v Lisabonu, který má bohaté mezinárodní zkušenosti v oblasti inovací, inkluze, práce s mládeží a vzdělávání dospělých.

Byl založen v roce 2007 a vyvíjí především školicí a vzdělávací programy pro pedagogy*žky a mládež.
Tým MAIS spolupracuje s organizacemi po celé Evropě, konkrétně v rámci programu Erasmus+ a dalších evropských programů. Od svého vzniku nasbíral několikaleté zkušenosti s řízením národních i mezinárodních projektů a s vývojem pedagogických a vzdělávacích obsahů neformálního vzdělávání přizpůsobených mnoha kontextům.

Tým MAIS je nadšený do kreativních řešení, týmové práce, navrhování vzdělávacích zážitků, školení, akcí a strategií neformálního vzdělávání.

Více na webu.

YouthWatch

Záleží nám na mladých lidech. Sledujeme trendy, přinášíme inovace a rozvíjíme mladé lidi a ty, kteří s nimi pracují, abychom přispěli ke zlepšení kvality práce s mládeží a politiky mládeže.

Jsme nadšenci pro práci s mládeží a mladými lidmi. Sledujeme trendy v jejich životě, inovace ve vzdělávání, podporujeme zapojení mladých lidí a ovlivňujeme politiku mládeže. Pro některé z nás je práce s mladými lidmi posláním a koníčkem již od 90. let, jiní do tohoto vlaku naskočili později. V roce 2015 jsme se rozhodli založit organizaci YouthWatch, jejímž cílem je přispívat ke zkvalitňování práce s mládeží a politiky mládeže, přinášet inovace a rozvíjet mladé lidi a pracovníky s mládeží.

Věříme v mladé lidi a vnímáme potřebu porozumět a znát jejich potřeby, sdílet je s komunitou lidí, kteří pracují s mladými lidmi. Podporujeme změny na úrovni politiky, aby se mladým lidem žilo lépe a měli možnost být plnohodnotnými a aktivními členy společnosti.

Naše vize

Naše vize je naplněna mladými lidmi, kteří aktivně budují svět kolem sebe, mladými lidmi, kteří jsou uznáváni jako důležitá součást společnosti a odpovídajícím způsobem podporováni.

Naše poslání

Přispíváme ke zlepšení kvality práce s mládeží a politiky mládeže tím, že sledujeme trendy, přinášíme inovace a rozvíjíme mladé lidi i ty, kteří s nimi pracují.

Více je na našem webu.

Pro vylepšení funkcionality využívá náš web soubory cookies. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies.

Souhlasím