Obecné souvislosti

Úniková hra je relativně nový fenomén a herní žánr. Únikové hry existují jako forma zábavy od roku 2007, kdy se v japonském Kjótu uskutečnila první taková hra. Dále byla v roce 2011 v Budapešti založena maďarská společnost Parapark, která se zabývá únikovými hrami.

Únikové hry jsou obvykle skupinové aktivity, ve kterých skupina hráčů řeší různé problémové úkoly. Hra má často téma nebo příběh, i když může existovat jednoduchý rámec hry. Název “úniková hra” vychází z cíle hry: hráči musí v daném čase uniknout z dané situace nebo okolností. Útěk může být také symbolický. Únikové hry proto mají časový limit, který je pro hráče další výzvou.

Únikové hry mají kořeny v gamifikaci. Termín gamifikace označuje “použití herních mechanik v neherním kontextu” či “fenomén vytváření herních zážitků”. Únikové hry mohou být dobrodružné a náročné hry pro tým hráčů. V praxi to znamená například společně objevovat stopy, řešit hádanky a plnit úkoly. Hry rozvíjejí širokou škálu dovedností hráčů: Týmová práce, kritické myšlení, pozornost, řešení problémů, hospodaření s časem, spolupráce, soustředění pod tlakem a respektování vlastností a způsobu myšlení ostatních. Cílem je, aby byl hráč či hráčka co nejaktivnější a nejproaktivnější a aby se co nejvíce odpoutal od vedoucího či vedoucí aktivity. Více o gamifikaci najdete v samostatné kapitole na tomto webu.

Proč rádi hrajeme?

 • aktivita má jasný cíl – víme, čeho dosáhnout
 • vlastní směřování a aktivita – všichni hráči a hráčky se aktivně zapojují
 • hra má jasná pravidla
 • konkrétní a viditelné sledování vlastního pokroku
 • aktivita je zážitková a pohlcující, vyžaduje soustředění

Pedagogické/vzdělávací únikové hry se vyznačují předem definovaným pedagogickým/vzdělávacím cílem a tím, že pedagogický/vzdělávací přístup a gamifikace jsou vzájemně propojeny a tvoří celek, který podporuje učení. Únikovou hru lze využít k vytvoření výukového prostředí založeného na objevování a rozvoj kompetencí pro mládež. Získávání zpětné vazby a reflexe učení různými způsoby společně s pracovníky s mládeží/vychovateli je v pedagogické/vzdělávací únikové hře také zásadní.

Existuje stále více příkladů mimo formální vzdělávací kurikulum, kdy se únikové hry používají jako součást vzdělávací práce. Některé příklady: sexuální výchova, lidská práva, výchova k užívání návykových látek, mediální nebo globální učení. Vzdělávací únikové hry lze využít také k tomu, aby pomohly mladým lidem řešit nejrůznější sociální problémy, jako je kyberšikana, dovednosti týmové práce nebo inkluze.

Složky dobré únikové hry: Dobré téma + dobrý námět + dobrý příběh + kreativita -> dobré hádanky a zajímavé kulisy!

Krok za krokem: Jak začít navrhovat únikovou hru?

Začněte s návrhem a strukturou hry – to je klíčová část procesu návrhu!
Bude hra fyzická, elektronická, hybridní nebo snad mobilní?

 • Fyzická hra -> prostor, který je volný po dostatečně dlouhou dobu (uvnitř/vně).
 • Elektronická hra -> digitální herní platforma (kde se bude hra hrát? Jaké je k tomu potřeba zázemí?).
 • Hybridní hra -> musí zohlednit obě výše uvedené možnosti.

Kdo to dělá a pro koho? Pracovník či pracovnice s mládeží vyrábí hru pro mladé lidi? Nebo navrhují hru společně s mladými lidmi? Nebo mladí lidé sami vytvářejí hru pro jiné mladé lidi? Nebo je úniková hra objednána u externího poskytovatele?

Další důležitý bod: Jasná dělba práce mezi tvůrci hry usnadňuje plánování a realizaci. Kdo bude zodpovědný za hádanky a problémy, nebo se o ně hráči podělí? Kdo se postará o realizaci a obstarání rekvizit? Jak je rozdělen dohled nad účastníky a účastnicemi?

Cílová skupina a počet hráčů/hry: Pro koho je hra určena (počet, věk, sociální a vzdělanostní úroveň)? Definujte cílovou skupinu co nejpřesněji. Vyhnete se tak tomu, aby hra byla příliš obtížná nebo příliš snadná. Oba extrémy hráče frustrují. Nezapomeňte, že hra musí být dostatečně náročná; únikové hry zahrnují frustraci a pokusy a omyly.

Zaměřte se na rozmanitost úkolů a atmosféru ve hře!

Zámky/úkoly

Co a jak se bude řešit? Vymyslete nápovědy, které vám úkol usnadní. Jaké nástroje jsou k vyřešení úkolu potřeba? Jaký je plánovaný čas na vyřešení úkolu? Jde o to, aby úkoly nezůstaly izolované a nesouvislé, přemýšlejte o struktuře a způsobu realizace únikové hry. Na druhou stranu někdy může být cílem vytvořit soubor jednotlivých problémových úloh, takže úlohy nemusí být svázány do ucelené hry.

Různorodost úkolů:

 • kódové zámky (čísla, písmena, data, stupně, barvy atd.)
 • skryté předměty
 • úlohy z oblasti kryptografie a kódování
 • úlohy z oblasti kryptografie, šifrování a šifrovací úlohy
 • nápovědy v obrázcích a předmětech
 • úlohy na shromažďování informací
 • úlohy s výběrem odpovědi
 • fyzikální úlohy
 • smyslové úlohy
 • online úlohy
 • videa a nahrávky
 • vyhledávání informací
 • mřížky, hádanky, bludiště, sudoku, dortové hádanky atd.

Zvuková kulisa ovlivňuje atmosféru a emoční stavy hráčů. Hudba, příroda nebo zvuky dopravy: Nezapomeňte zkontrolovat autorská práva! (licence CC)
Osvětlení: jasné/tmavé, blikající, měnící se světla? (Dejte pozor např. na to, aby světla nebyla moc rušivá a zjistěte si dopředu, zda např. ve skupině nemáte epileptiky – v tom případě se hodí myslet na náhradní řešení).
Obrázky lze použít jako součást úkolů nebo k navození atmosféry (lze je vytvářen např. v Canvě).

Jméno: Vytvořte název únikové hry

Doporučujeme vždy únikovou hru nejprve vyzkoušet s testovací skupinou, než se použíje naostro pro cílovou skupinu. Díky zpětné vazbě se tak dá vyladit např. náročnost úkolů či časové rozmezí.

Debriefing a hodnocení

Vlastní reflexe hráčů (sebehodnocení, zpětná vazba od dalších účastníků a účastnic) a hodnocení učení je zásadní pro využití únikové hry jako nástroje rozvoje kompetencí. Je vhodné nechat účastníky zamyslet individuálně i sdílet ve skupině a otázky zaměřit dle vzdělávacích cílů vaší hry. Ptát se můžete na to, co se jim během hry dařilo či nedařilo, jakou měli strategii a jak ji dodržovali, kdo v týmu  zastával jakou roli, co by příště udělali jinak apod., ale zejména je důležité přivést účastníky a účastnice k tomu, jaké uvědomění či poznatek si ze zážitku odnáší do života.

Pro hodnocení a získání zpětné vazby na samotnou hru je vhodné projít úkoly a zámky hry a postupy jejich řešení (podívejte se na připravené formuláře – viz příloha).

Tipy pro facilitátory/vedoucí

Testování a zdokonalování hry: Testování únikové hry je způsob, jak se ujistit, že hra funguje.

Ovladač hry: Připomeňte je hráčům!

 • Řekněte rámcový příběh a pravidla hry
 • Zdůrazněte význam spolupráce
 • Nic nerozbíjejte
 • Neotvírejte zámky násilím
 • Nechte předměty na místě

Bezpečnost hry:

 • V místnosti nesmí být nic ostrého, co by mohlo zákazníky poškodit.
 • Pro všechny případy musí být k dispozici lékárnička.
 • Účastníci a účastnice musí mít možnost opustit místnost uprostřed hry.
 • Vedoucí musí mít neustále přehled o tom, co se v místnosti děje.
 • Místnost nesmí být zamčená.
 • Vždy zjišťujte, kdo ve skupině je a podle toho hru přizpůsobte tak, aby ji hráči byli schopni zvládnout (např. zdravotního omezení).

Psychologická bezpečnost:

Úniková hra není vhodná pro použití v situacích, kdy je například komunikace ve skupině rozjitřená. Hra pracuje s jistou mírou frustrace a s emocemi, tedy například situaci šikany nelze řešit pomocí únikové hry, protože zážitek může situaci ještě více zkomplikovat. Při řešení reálné krize je třeba zvláštní opatrnosti a citlivosti, aby se problém řešil správně a s respektem. Úniková hra je fiktivní hra, není to skutečný život a zážitek může být pro hráče velmi pohlcující.

Další zdroje:

Ke stažení nabízíme tři dokumenty:

Původní zdroj dokument”: University of Eastern Finland 2021-2022. Tento formulář je z manuálu únikových her, který byl vytvořen jako součást projektu OpenDigiTaito, financovaného Ministerstvem vzdělávání a kultury Finska během akademického roku 2021-2022.

Využití únikových her ve vzdělávání se zabýval mj. projekt Gamifying Education, v rámci kterého vznikla webová stránka Playversity. Vydali Escape Games Manual a na stránkách si můžete také stáhnout různé varianty únikových her, které jsou již připravené. Projekt byl zrealizován s podporou programu Erasmus +. Vše je v angličtině.

Potřebujete-li cokoli přeložit z angličtiny, doporučujeme využít aplikaci DeepL

Autorka:

Obsah je založen na publikaci Escape Game Handbook od  University of Eastern Finland, která byla sestavena v projektu OpenDigitaito v letech 2021-2022. Materiál upravila a adaptovala na oblasti práce s mládeží Kristiina Vesama, HUMAK University of Applied Sciences, Finsko pro projekt EduLabs, 2022-23. Revize: tým ANEV.

Pro vylepšení funkcionality využívá náš web soubory cookies. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies.

Souhlasím