Úniková hra je relativně nový fenomén a herní žánr. Únikové hry existují jako forma zábavy od roku 2007, kdy se v japonském Kjótu uskutečnila první úniková hra. Dále byla v roce 2011 v Budapešti založena maďarská společnost Parapark, která se zabývá únikovými hrami.

Únikové hry jsou obvykle skupinové hry, ve kterých skupina hráčů řeší různé problémové úkoly. Hra má často téma nebo příběh, i když může existovat jednoduchý rámec hry. Název “úniková hra” vychází z cíle hry: hráči musí v daném čase uniknout z dané situace nebo okolností. Útěk může být také symbolický. Zjednodušeně řečeno, hráči se snaží dosáhnout cíle, kterým je “únik” nebo “dokončení místnosti”. Únikové hry proto mají časový limit, který je pro hráče další výzvou. Pokud je herním prostorem uzavřená místnost, hra se nazývá úniková hra.

Únikové hry mají kořeny v gamifikaci. Termín gamifikace označuje “použití herních mechanik v neherním kontextu” fenomén vytváření herních zážitků”. Únikové hry mohou být dobrodružné a náročné hry pro tým hráčů. V praxi to znamená například společně objevovat stopy, řešit hádanky a plnit úkoly. Únikové hry rozvíjejí širokou škálu dovedností hráčů: Týmová práce, kritické myšlení, pozornost, řešení problémů, hospodaření s časem, spolupráce, soustředění pod tlakem a respektování vlastností a způsobu myšlení ostatních. Cílem je, aby byl hráč co nejaktivnější a nejproaktivnější a aby se co nejvíce odpoutal od pedagoga.

Proč rádi hrajeme?

– jasný cíl

– vlastní směřování a aktivita

– pravidla

– konkrétní a viditelné sledování vlastního pokroku

– společenská aktivita

– zážitková a pohlcující, vyžadující soustředění

– může vytvářet zážitek plynutí

 

Pedagogické/vzdělávací únikové hry se vyznačují předem definovaným pedagogickým/vzdělávacím cílem a tím, že pedagogický/vzdělávací přístup a gamifikace jsou vzájemně propojeny a tvoří celek, který podporuje učení. Únikovou hru lze využít například k vytvoření výukového prostředí založeného na objevování pro mládež. Získávání zpětné vazby a reflexe učení různými způsoby společně s pracovníky s mládeží/vychovateli je v pedagogické/výchovné únikové hře také zásadní.

Existuje stále více příkladů mimo formální vzdělávací kurikulum, kdy se únikové hry používají jako součást vzdělávací práce. Některé příklady: sexuální výchova, lidská práva, výchova k užívání návykových látek, mediální nebo globální výchova. Vzdělávací únikové hry lze využít také k tomu, aby pomohly mladým lidem řešit nejrůznější sociální problémy, jako je kyberšikana, dovednosti týmové práce nebo inkluze.

Složky dobré únikové hry: Dobré téma + dobrý námět + dobrý příběh + kreativita -> dobré hádanky a zajímavé kulisy!

Krok za krokem: Jak začít navrhovat únikovou hru?

Jméno: Vytvořte název únikové hry
Začněte s návrhem a strukturou hry – to je klíčová část procesu návrhu!
Bude hra fyzická, elektronická, hybridní nebo snad mobilní?

Fyzická hra -> prostor, který je volný po dostatečně dlouhou dobu (uvnitř/vně).
elektronická hra -> digitální herní platforma (kde se bude hra hrát? Jaké je k tomu potřeba zázemí?).
hybridní hra -> musí zohlednit obě výše uvedené možnosti.

Kdo to dělá a pro koho? Pracovník s mládeží vyrábí hru pro mladé lidi? Nebo navrhují hru společně s mladými lidmi? Nebo mladí lidé sami vytvářejí hru pro jiné mladé lidi? Nebo je úniková hra objednána u externího poskytovatele.

Další důležitý bod: Jasná dělba práce mezi tvůrci hry usnadňuje plánování a realizaci. Kdo bude zodpovědný za hádanky a problémy, nebo se o ně hráči podělí? Kdo se postará o realizaci a obstarání rekvizit? Jak je rozdělen dohled nad žáky?

Cílová skupina a počet hráčů/hry: Pro koho je hra určena (počet, věk, sociální a vzdělanostní úroveň)? Definujte cílovou skupinu co nejpřesněji. Vyhnete se tak tomu, aby hra byla příliš obtížná nebo příliš snadná. Oba extrémy hráče frustrují. Nezapomeňte, že hra musí být dostatečně náročná; únikové hry zahrnují frustraci a pokusy a omyly.

Zaměřte se na rozmanitost úkolů a atmosféru ve hře!

Zámky/úkoly

Co a jak se bude řešit? Vymyslete nápovědy, které vám úkol usnadní. Jaké nástroje jsou k vyřešení úkolu potřeba? Jaký je plánovaný čas na vyřešení úkolu? Aby úkoly nezůstaly izolované a nesouvislé, přemýšlejte o struktuře a způsobu realizace únikové hry. Na druhou stranu někdy může být cílem vytvořit soubor jednotlivých problémových úloh, takže úlohy nemusí být svázány do ucelené hry.

Různorodost úkolů:
– kódové zámky (čísla, písmena, data, stupně, barvy atd.)

– skryté předměty

– úlohy z oblasti kryptografie a kódování

– úlohy z oblasti kryptografie, šifrování a šifrovací úlohy

– nápovědy v obrázcích a předmětech

– úlohy na shromažďování informací

– úlohy s výběrem odpovědi

– fyzikální úlohy

– smyslové úlohy

– online úlohy

– videa a nahrávky

– vyhledávání informací

– mřížky, hádanky, bludiště, sudoku, dortové hádanky atd.

Zvuková kulisa ovlivňuje atmosféru a emoční stavy hráčů. Hudba, příroda nebo zvuky dopravy: Nezapomeňte zkontrolovat autorská práva! (licence CC)
Osvětlení: jasné/tmavé, blikající, měnící se světla?
Obrázky lze použít jako součást úkolů nebo k navození atmosféry (např. Canva).

Debriefing a hodnocení

Vlastní reflexe hráčů (sebehodnocení, zpětná vazba od kolegů) a hodnocení učení Pro proces učení je důležitá vlastní reflexe hráčů. Při debriefingu je vhodné projít úkoly a zámky hry a postupy jejich řešení (podívejte se na připravené formuláře).

Tipy pro facilitátora/vedoucího

Testování a zdokonalování hry: Testování únikové hry je způsob, jak se ujistit, že hra funguje! Stačí jeden test!
Ovladač hry: Připomeňte je hráčům!
– Řekněte rámcový příběh a pravidla hry

– zdůrazněte význam spolupráce

– nic nerozbíjejte

– neotvírejte zámky násilím

– nechte předměty na místě

Bezpečnost hry
– V místnosti nesmí být nic ostrého, co by mohlo zákazníky poškodit.

– pro všechny případy musí být k dispozici lékárnička.

– Zákazníci musí mít možnost opustit místnost uprostřed hry.

– Instruktor musí mít neustále přehled o tom, co se v místnosti děje.

– Místnost nesmí být zamčená.

– Psychologická bezpečnost: úniková hra však není vhodná pro použití v situacích, kdy je například komunikace ve skupině rozjitřená. Například situace šikany nelze řešit pomocí únikové hry. Při řešení reálné krize je třeba zvláštní opatrnosti a citlivosti, aby se problém řešil správně a s respektem. Úniková hra je však fiktivní hra, není to skutečný život a zážitek může být pro hráče velmi pohlcující.

Pro vylepšení funkcionality využívá náš web soubory cookies. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies.

Souhlasím