Metody

sebeřízení

Mission Impossible

Aktivita, která má za účel poznat se navzájem ve skupině. Umožňuje účastníkům spolupracovat bez zásahu školitele. V ideálním případě by mělo být implementováno první den školení, v jakékoli situaci, kdy se skupina účastníků ještě nezná.

Otevřené odznaky (Open Badges)

Otevřené odznaky (Open Badges) jsou digitální a slouží k vizuální reprezentaci jakéhokoli dosaženého úspěchu. Tyto odznaky může vydávat a získávat kdokoli. Vyplňují tak mezeru v neformálním a informálním vzdělávání.

Pro vylepšení funkcionality využívá náš web soubory cookies. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies.

Souhlasím