Historie metody

V rámci metody se můžete setkat s různými typy poradních kruhů. Rada nebo kruh je metoda založená na prastarých lidských praktikách, které se běžně vyskytují v mnoha kulturách a spočívají v setkávání se za účelem diskuse a rozhodování o společných otázkách. Podle Christiny Baldwinové v knize Cesta kruhu: Vůdce v každém křesle: “To, co proměňuje setkání v kruh, je ochota lidí přejít od neformálního družného hovoru nebo názorové diskuse k vnímavému postoji promyšleného mluvení a hlubokého naslouchání a ztělesnit a praktikovat nastíněné struktury.”

Proč? Protože otevřený skupinový dialog vyžaduje od všech účastníků postoj otevřenosti, respektu a empatie. Poradní kruh stanovuje hrstku pravidel, postupů a zásad, které tento stav mysli podporují a pomáhají zajistit plynulý, poutavý a skutečně participativní proces.

O Cestě poradního kruhu mluví například facilitátorka Helena Kosková z Natural Spirit.

Zdroj videa: Youtube Adato Paradigma

 

Krok za krokem (pokyny)

 Poradní kruh může mít několik složek s optimální atmosférou pro autentickou komunikaci. Můžete použít některé z nich, nebo rovnou všechny, a přizpůsobit je svému kontextu. 

 • Záměr – Na začátku osoba, která radu pořádá, vysvětlí důvody a očekávané výsledky aktivity.
 • Úvodní uvítací okamžik – Uvítací okamžik má za úkol přivést pozornost účastníků ke kruhu a povzbudit správnou náladu. Může to být chvíle ticha, přednes básně, píseň nebo cokoli, co lidi vybídne ke klidnému a otevřenému stavu mysli.
 • Střed a přivítání – Střed kruhu může být symbolickým prostorem a může sloužit k tomu, aby účastníkům připomněl účel kruhu. Můžete použít květiny, spirály, svíčky nebo jakékoli tvary či předměty, které ztělesňují záměr tohoto kruhu. V rámci přivítání má každý účastník má možnost krátce se podělit o svá očekávání, příspěvek nebo osobní příběh. Jak lidé hovoří, mohou také do středu umístit nějaký předmět jako symbol svého závazku k procesu.
 • Dohody – společné uzavírání dohod pomáhá skupině vytvořit společný základ a posiluje pocit respektu a spolupráce. Dohody mohou zahrnovat: důvěrnost, zvědavost, soucit atd.
 • Tři principy a tři praktiky – Nejčastěji používané principy poradního kruhu jsou: sdílené vedení, sdílená odpovědnost a spoléhání na celistvost. Často uváděné tři praktiky jsou: mluvit se záměrem, naslouchat s pozorností a pečovat o blaho kruhu.
 • Dialog – Jedná se o hlavní cíl rady, aby lidé vedli rozhovor s vědomím. Dialog v radě může probíhat v různých formách:
  • Mluvící předmět: Jedná se o věc (např. hůl nebo kus kapesníku), který umožňuje svému držiteli mluvit. Lze jej použít při shromažďování příspěvků všech účastníků nebo při přivítání/odhlašování;
  • Konverzační rada: když se účastníci mohou zapojit do debaty a volně na sebe působit a sdílet své názory a stanoviska;
  • Rada pro reflexi nebo tichá rada: používá se k poskytnutí času jednotlivcům na zamyšlení nad danou otázkou nebo patovou situací nebo k pomoci skupině znovu se sladit s cílem rady.
 • Strážce procesu – role strážce by měla být svěřena jednomu z účastníků. Tato role může zůstat u jedné osoby nebo se může střídat mezi více účastníky. Úkolem strážce je sledovat proces a zajistit, aby byly dodržovány účel a zásady. V každém okamžiku může strážce jemným zvukem (chrastítkem, zvonečkem nebo jinak) vyvolat pauzu, kdy by se všichni měli zastavit, zůstat v tichu a nadechnout se (přibližně na jednu minutu). To může být užitečné k tomu, aby se skupina vrátila k požadovanému nastavení mysli. Poté by měl strážce zvuk zopakovat, vysvětlit, proč byla pauza vyhlášena, a umožnit skupině znovu zahájit rozhovor.
 • Odhlášení a rozloučení – Odhlášení je opět okamžik, kdy všichni účastníci dostanou prostor podělit se o to, jak se cítí, co se naučili nebo co si ze zkušenosti z rady odnášejí.  Hostitel pak může radu ukončit slovem na rozloučenou nebo minutou ticha.

Praktické zajištění poradního kruhu

Kdy jej můžete použít: Když chcete vést dialog ve skupině a zajistit prostor pro účast všech.

Potřebný čas: 1 – 2h (záleží na záměru a cílové skupině)

Kolik lidí se zapojí: Může být různé, doporučujeme skupinu 5 až 35 osob.

Cílová skupina: Tuto techniku můžete použít s jakoukoli věkovou skupinou, pouze tomu přizpůsobíte délku, představení a zaměření poradního kruhu.

Prostor a materiály: Tato metoda vyžaduje tichý prostor, kde mohou všichni účastníci sedět v kruhu. Je potřeba zajistit předměty pro střed kruhu, případně Mluvící předmět (obojí nepovinné).

 

Varianty použití

S poradním kruhem se můžete v práci s mladými lidmi setkat na jakýchkoli vzdělávacích aktivitách, používají se např. na táborech, výměnách mládeže či na školeních. Hojně se ale kruhy začínají používat také ve školách pro diskuzi v rámci třídního kolektivu (kupříkladu pro zahájení a ukončení pracovního týdne, naplánování ču zhodnocení učebních cílů, nebo pro řešení komunikačních problémů nebo konfliktů ve třídách).

 

Více informací o této metodě:

Potřebujete-li cokoli přeložit z angličtiny, doporučujeme využít aplikaci DeepL

Autorka:

Metodický popis je založen na textu autorky Anity Silva v publikaci Developing Youth Work Innovation. Projekt Future Labs, Erasmus+, KA2, 2019. Vydala Humak University of Applied Sciences, str. 27. Překlad a úprava: ANEV.

Pro vylepšení funkcionality využívá náš web soubory cookies. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies.

Souhlasím