Cestu poradního kruhu můžete využít i ve vzdělávání

11. 11. 2021

Cesta poradního kruhu, inspirativní publikace autorů Jacka Zimmermana a Virginie Coyleové, je zaměřena na podporu otevřené komunikace, sdílení informací, pocitů a nalezení cesty ke společnému rozhodování. Jde o přirozenou a zároveň efektivní komunikační metodu „poradního kruhu“, která má své kořeny v dávné minulosti a je využívána různými kulturami.

Kniha představuje, jak lze s metodou pracovat v různých prostředích, s různými tématy a jak ji lze vhodně využít v práci s různými cílovými skupinami (např. děti, rodina, škola, pracovní prostředí). Učí nás, jak pomocí sdílení konkrétních příběhů komunikovat upřímně a srozumitelně, jak naslouchat srdcem a spontánně vyjadřovat podstatu sdíleného. Tato kniha může být inspirativní pro všechny, kteří se chtějí rozvíjet v tématu komunikace. Zvláště pro ty, kteří pracují v oblasti formálního a neformálního vzdělávání, může být kniha zdrojem tvůrčí inspirace, kterou je možné obohatit vzdělávání dané cílové skupiny.

Z anglického originálu The Way of Council (Bramble Books, 2nd ed. 2009) přeložil Alexandr Neuman. Vydalo nakladatelství DharmaGaia v roce 2016. Knihu si můžete zakoupit třeba zde. Na stránkách nakladatelství pak najdete i užitečné úryvky z této knihy.