One Minute Movie (jednominutové video) je metoda, jejímž cílem je obvykle budování dialogu, zpracování a hledání vlastní identity nebo podpora aktivní účasti ve společnosti.

Obecný kontext

V dnešní době je komunikace založena spíše na vizualizaci než na prostém textu nebo slovech. V každodenní komunikaci se častěji používají videa. Vizuální znaky, filtrované fotografie, obsahové memy a krátká sestříhaná videa jsou novým multikulturním a univerzálním jazykem mladých lidí. Tyto trendy je třeba zohlednit při plánování vzdělávacích procesů a při nabídce školení v oblasti osobních dovedností. Workshop “One-minute-movie” využívá trendy a dovednosti mladých lidí tím, že otevírá dveře kreativitě a uměleckým vizím.

One Minute Movie je v podstatě přesně definovaná struktura workshopu zaměřeného na tvorbu krátkých amatérských videí s určitým tématem v poměrně krátkém čase.  Výchozími body jsou některé teorie o tvorbě filmů a krátký nácvik úhlů kamery, pohybů a velikosti obrazu.  Poté se účastníci seznámí se základními principy vyprávění příběhů a psaní scénářů. Obvykle si účastníci připraví náměty a začnou psát synopsi v malých skupinkách po 3-5 účastnících. Dalším krokem je psaní a kreslení storyboardu a tvorba podrobnějších scénářů k filmu. Následující fází je samotná produkce, natáčení a poté střih. Velkým finále je společné sledování filmu a sdílení zpětné vazby.

Zárodky workshopů One Minute Movie najdete v knize Digital Storytelling.  Metoda byla vyvinuta v rámci Humak University přibližně v letech 2005-2010, kdy byly nabízeny videokurzy pro studenty programu Erasmus.  Smíšené skupiny zahraničních studentů měly na natáčení jeden den. Byla zřejmá potřeba lépe strukturovaných a intenzivnějších workshopů pro tyto multikulturní skupiny, které by kombinovaly kreativitu, hodnoty, sílu vyjádření a vizuální jazyk.

One Minute Movie je ideální metodou pro vytváření společného porozumění v rámci multikulturních skupin. Pomáhá zvýšit účast a posílit budování skupin moderním způsobem.

PROČ: Myšlenkou workshopů “Minutový videopříběh” je využití jednoduchého a dobře definovaného modelu videofilmu jako nástroje vyjádření. K tomu využívá základní prvky médií, jako je obraz, pohyb a zvuk. Video je mocný vyjadřovací prostředek, který je velmi přitažlivý. Účastníci jsou povzbuzováni a inspirováni k experimentování s výrazovým nástrojem, který pro ně může být nový. Videa jsou v našem každodenním životě všudypřítomná. Je důležité snížit technický a koncepční práh pro tvorbu a publikování videí a filmů. Myšlenka, že “každý se může naučit tvořit” a produkovat “média vytvořená vlastními silami”, je dalším výchozím bodem workshopů.

Potřebný čas:

2 hodiny nebo více. Metoda je flexibilní pro škálování.

Kolik lidí se zapojí:

3 až 5 skupin po 3-4 lidech

Cílová skupina:

Multikulturní skupiny nebo marginalizované cílové skupiny, které potřebují příležitost být slyšeny a viděny.

Místo, kde lze metodu realizovat:

Je žádoucí přístup do venkovního prostředí.

Místo s dobrým osvětlením a klidnými prostory

 

Krok za krokem (instrukce):

 Filmové školení

Školení začíná výukou používání kamer. Účastníci se seznámí s velikostí obrazu, úhly kamery, pohyby atd. Cílem je, aby si každý účastník postupně vyzkoušel natáčení a poukázal na to, jak změna velikosti záběru ovlivňuje rytmus vyprávění.

 Psaní scénářů

Psaní příběhů začíná výběrem tématu pro film, např. závislost, sociální vyloučení, osamělost a krize. Skupiny napíší malou synopsi témat. Výběr úhlu pohledu je zásadním krokem při psaní digitálních příběhů.

Poté skupiny přejdou k psaní a kreslení podrobnějšího scénáře, storyboardu. Každý záběr se kreslí na připravenou šablonu. Aby byl dodržen časový limit jedné minuty, je počet záběrů omezen na 12-15 s maximální délkou trvání každého záběru 4 s. Při tvorbě příběhu je nutné dodržet časový limit 1 minuty.

Natáčení videa

Skupiny natočí video. Úspěšným pracovním postupem je účast všech členů skupiny. Důležité je najít v místním prostředí vhodná místa pro natáčení a při natáčení scén a dialogů dbát na to, aby se zabránilo hluku v pozadí. Při natáčení v interiéru věnujte pozornost zajištění dostatečného osvětlení.  

Úprava a přidávání zvuků a efektů

Poté musí skupiny projít záběry a vybrat ty, které jsou vhodné pro film. Ty pak v preferovaném pořadí přenesou na časovou osu programu. Vybrané záběry se sestříhají na požadovanou délku.  

Filmy se převedou do filmových souborů a zveřejní se. Účastníci musí rozhodnout o úrovni zveřejnění filmů.

Tipy a triky: Navrhněte, jak tuto metodu realizovat, jak ji co nejlépe provést atd. – Krátký popis uspořádaný do bodů

 • Didaktika “BYOD” (“Přineste si vlastní zařízení”). Použití vlastního vybavení účastníků, jako jsou chytré telefony, tablety nebo videokamery (nízkoprahové technologie), výrazně usnadňuje a zpřístupňuje organizaci workshopu.
 • Cílem není vytvořit kvalitní umělecké dílo, ale spíše najít interaktivní platformu pro zpracování témat.
 • Cílem je, aby se každý jednotlivec zapojil do procesu a věnoval se mu.

Silné stránky této metody:

Workshop s minutovým filmem může fungovat i jako metoda řešení problémů. Film může obsahovat výrazný zlomový bod a nabídnout řešení problému nebo alternativní řešení, o nichž lze diskutovat v rámci diskuse o zpětné vazbě.

 • Skupiny z různých sociálních a kulturních prostředí přinášejí různé perspektivy a činí workshopy zajímavějšími. Někdy se v těchto “šťastných kulturních tavicích kotlích” objevují příležitosti k reflexi kulturní citlivosti.
 • .jednominutové filmové workshopy nabízejí zkušenost s inkluzí moderním způsobem.
 • Vlastnoručně natočená videa mohou být takzvanými “nevyprávěnými příběhy” utlačovaných lidí nebo lidí žijících na okraji společnosti.
 • Videa nám mohou pomoci vizualizovat sociální posílení nebo začlenění a dát účastníkům právo vyjádřit své vlastní příběhy.
 • Proces tvorby minutových filmů lze využít také jako způsob dokumentace jiných nástrojů nebo metod. Tyto kombinace by mohly být přínosné, neboť přinášejí prospěch všem účastníkům, kteří se učí a používají nástroje na hlubší úrovni, a rozšiřují možnosti zapojení všech účastníků do procesu.

Nevýhody: 

 • Časová omezení jsou často hlavní výzvou pro workshopy “minutového videopříběhu”.
 • Obvykle je na workshopech velmi omezený čas na diskusi.
 • Metoda je založena na technologii a
 • Tato omezení je možné překonat pomocí jasně strukturovaných workshopů.

Potřebné materiály:

Metody lze realizovat s vlastními zařízeními účastníků (bring your own device neboli “BYOD”) nebo např. s iPady či ekvivalentními zařízeními.

Pro vylepšení funkcionality využívá náš web soubory cookies. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies.

Souhlasím