Do vzdělávací programu Marker CS jsem se přihlásila víceméně náhodou, čekala jsem další nudné školení. A odjížděla jsem naprosto nadšená. Díky Markeru jsem do svých projektů začala zapojovat situační analýzu, a hlavně zjišťovat potřeby účastníků aktivit. Soustředím se také více na reflexi s účastníky a hodnocení. A jsem si jistá, že vše co nyní dělám, funguje mnohem lépe. 

Můžeš se nám představit?

Jmenuji se Zuzana a celý život se věnuji práci s dětmi a mládeží. Vyzkoušela jsem si v této oblasti různé role – od vedoucího na dětském táboře, přes koordinaci vzdělávacích aktivit, úřednickou práci a nakonec jsem se dostala i do role rodiče. Mám blízko k sebeřízenému i neformálnímu vzdělávání. Přála bych si, aby měly děti i mladí lidé možnost zažívat vzdělávání, které je naplňuje a dává jim smysl. Vedu vzdělávací centrum EduCorn, kde podporujeme děti, mladé lidi a jejich rodiny v sebeřízení. Pro mladé lidi dále pořádám pobytové akce zaměřené na seberozvoj, sebepoznání a sebeřízení.

Jak jsi se k programu Marker vol.5 dostala a proč jsi se přihlásila? 

K Markeru jsem se dostala vlastně náhodou na jiném školení, které vedla i část markráckého týmu. Zaujal mě způsob, jakým bylo celé školení pojato. Jednalo se zejména o úřední věci, tak jsem čekala pár nudných dní, které si někde odsedím. Odjížděla jsem nadšená. V té době jsem se začala opět více věnovat práci s mládeží a chtěla jsem své aktivity někam posunout, tak jsem se rozhodla zkusit Marker.

Co ti dal program Marker vol.5? 

Marker změnil mé vnímání o vzdělávání. Dříve jsem vytvářela různé vzdělávací aktivity hodně intuitivně a vlastně to vždy nějakým způsobem fungovalo. Díky Markeru jsem začala zapojovat do svých projektů situační analýzu a zjišťovat potřeby účastníků aktivit. Také jsem se začala zaměřovat na to, jaké vědomosti, dovednosti a postoje chci účastníkům předat a kam je chci díky aktivitám posunout. Soustředím se také více na reflexe s účastníky a hodnocení aktivit. Myslím, že mé projekty nyní fungují mnohem lépe.

Jakou roli jsi dostala v první přechodné fázi? 

Máme připravit, zrealizovat a vyhodnotit vzdělávací aktivitu. V EduCornu spolupracujeme s mladými lidmi, které zároveň podporujeme v seberozvoji. Připravuji pro ně workshop a aktuálně jsem ve fázi, kdy zjišťuji jejich potřeby a dávám dohromady vzdělávací cíle.

Jak využíváš poznatky z Markeru v praxi? 

Od té doby, co jsem dostala do ruky Slabikář neformálního vzdělávání, ho mám položený na svém pracovním stole a často v něm listuji. Při přípravě vzdělávacích aktivit se postupně snažím zapojovat, co se na Markeru učíme (situační analýza, Bloomova taxonomie, styly učení, potřeby účastníků, vedení reflexí, hodnocení aktivity). Nové poznatky zapojuji také do sebeřízeného vzdělávání, kde mi to dává velký smysl.

S jakými očekáváními jsi do Markeru vstupovala? A splnila se? 

Já se popravdě ráda vzdělávám v oblastech, které mě zajímají. Mezi ně patří i neformální vzdělávání. Očekávala jsem, že se po Markeru zdokonalím v přípravě různorodých vzdělávacích aktivit, ale nemyslela jsem na nic konkrétního. Má představa se určitě naplnila a myslím, že Marker hodně ovlivnil kvalitu mé práce v různých projektech.

Doporučila bys Marker dalším zájemcům? 

Marker bych doporučila hlavně kvůli týmu lektorů, kteří celé školení dělají takové, jaké pro mě je a dávají mi velkou podporu v mém učení. Vyhovuje mi, že je školení třífázové, každá fáze trvá několik dní a v mezičase máme prostor si nové poznatky rovnou zkusit v praxi. Marker je velmi intenzivní, během dne střídáme různé aktivity, vše si rovnou zkoušíme a dostáváme rychlou zpětnou vazbu.

Více informací o školení Marker najdete na webových stránkách.

Pro vylepšení funkcionality využívá náš web soubory cookies. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies.

Souhlasím