Feri Cimerman se do vzdělávacího programu Marker CS zapojil doslova na poslední chvíli. A nelituje. Jak o sobě sám říká, je spíše aktivní typ, ke samostudiu se musí nutit a v teorii se snadno zamotá. Proto mu vyhovuje koncept školení, při kterém se může otevřeně ptát a aktivně jednat. Na programu oceňuje také to, že podporuje kreativitu a příliv nových nápadů. Užívá si také inspirativní práci se skupinou. Jaké další postřehy si z programu Marker CS odnáší se dočtete v našem rozhovoru.  

Můžeš se nám představit?

Jmenuji se Feri Cimerman a pracuji v Centru environmentální a etické výchovy Živica v Bratislavě. V rámci naší organizace se podílím na vývoji vzdělávací platformy Hurá do přírody!, která se věnuje podpoře vzdělávání v přírodě na školách. V současné době také přebírám koordinaci projektu SadOVO, v rámci kterého pomáháme školám (za asistence odborníků) vysadit v jejich areálu sad krajových odrůd jabloní a hrušní. Vzhledem k tomu, že Živica má mnoho projektů, pomáhám svým kolegům i v jiných tématech. Aktivně také využívám příležitostí k přednáškám na ekologická témata pro širokou veřejnost.

Jak jsi se k programu Marker vol.5 dostal a proč jsi se přihlásil?

Marker vol.5 mi doporučila kolegyně, která jej v minulosti také absolvovala a byla velmi spokojená s obsahem i nastavením programu. Řekla mi, že témata probíraná v kurzu mohou být užitečná pro rozvoj kompetencí pro práci s mladými lidmi. Přihláška se ke mně dostala až v poslední den přijímacího řízení, ale neváhal jsem a ten samý večer jsem se zodpovědně věnoval přípravě přihlášky. Vše bylo o mé vnitřní motivaci jít kupředu a vzdělávat se v oboru, který mě baví a ve kterém vidím svou budoucnost.

Co ti dal program Marker vol.5 a jeho první fáze?

Na druhé fázi školení se mi líbila zejména možnost vyzkoušet si teorii v praxi, konkrétně Bloomovu taxonomii od lektorů. Nejlépe se učím zkušenostmi, zkoušením věcí, a vedle toho mi Marker vol.5 dává příležitost k praktickým negativním zkušenostem. Když věci nefungují tak, jak si představuji, plánuji a realizuji, což mě nakonec nutí přemýšlet hlouběji při vytváření vzdělávacích aktivit a stanovování cílů. Nemohu zapomenout na spoustu nových poznatků, inspirativní rozhovory s ostatními účastníky a mnoho skvělých tipů, jak pracovat se skupinovou dynamikou. Druhá fáze nám také nabídla možnost jednat, aktivně se snažit a převzít iniciativu během několika aktivit.

Jakou roli jsi dostal v první přechodné fázi?

Úkolů je víc, ale pro mě je nejdůležitější udržet “Marker flow”, a tedy snažit se aktivně přenášet to, co už umím, do praxe, nebo neupadnout do starých kolejí. Během přechodné fáze máme jako účastníci 4 hlavní úkoly. První je téma “aha” – podělit se s kolegy v práci o téma, které nás nějakým způsobem posunulo/obohatilo. Druhým úkolem je příprava, realizace a hodnocení konkrétní vzdělávací aktivity. Třetím je sdílení dokumentu z Markru, který nás zaujal. Čtvrtým je pak nastolení tématu inkluze a práce s ní v naší organizaci během několika aktivit.

Jak využíváš poznatky z Markeru v praxi a jak?

Díky poznatkům o různých stylech učení jsem se při práci s mládeží začal ještě více zaměřovat na rozmanitost a vyváženost činností. Na druhou stranu mi toto poznání pomohlo téměř okamžitě odstranit obavy, zda se moje aktivity budou vždy líbit a vyhovovat potřebám všech. V mnoha tématech mi Marker zase potvrdil, že to máme v naší organizaci dobře nastavené, respektive se ubíráme směrem, kterým se ubírá i toto školení. V současné době se při přípravě aktivit snažím pochopit Bloomovu taxonomii. Protože jsem spíše aktivní typ, nutím se také k samostudiu teorie, protože se v pojmech snadno zamotám. Marker také podporuje mou kreativitu, dostávám spoustu nápadů, jak se skupinou pracovat.

S jakými očekáváními jsi do Markeru vstupoval? A splnila se?

Moje očekávání vycházela z popisu kurzu. Chci zlepšit své lektorské dovednosti, práci s mladými lidmi, chci umět efektivně měřit dopad své práce a dozvědět se více o tématu tvorby nových vzdělávacích projektů. Díky tomu, že se dotýkám i témat, která jsem v minulosti možná nečekal nebo o nich neuvažoval, se mi rychle rozšiřují obzory. Celkově jsem spokojený, protože program, lektoři i účastníci mi vytvářejí příjemné prostředí pro osobní rozvoj.

Doporučil bys Marker dalším zájemcům? A proč?

Protože je optimálně sestaven, přináší jak teorii, tak zkušenosti, spoustu praktických znalostí a možnost vyzkoušet si věci v praxi. Nabízí vám možnost setkat se se skvělými lidmi, kteří dělají zajímavou práci. Je to školení, kde se můžete ptát a aktivně jednat, učit se novým věcem i přes slzy smíchu v bezpečném prostředí.

Více informací o školení Marker najdete na webových stránkách.

Pro vylepšení funkcionality využívá náš web soubory cookies. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies.

Souhlasím