Na situaci, že budeme my i naše děti žít několik měsíců převážně v online prostoru, nebyl snad nikdo z nás připraven. Současný stav nám ale přinesl mnoho nových poznání, otevřel nám dveře nových příležitostí. Po prvotních nesnázích, vzniklých především z důvodu rychle se vyvíjející a měnící situace, jsme se ale dokázali víceméně adaptovat a v online prostoru se pohybujeme čím dál sebejistěji. Jak si se současným stavem poradili ve škole programování pro děti, Logiscool? Přinášíme vám rozhovor s Míšou Jelínkovou, Masterfranšízanta Logiscool pro Českou republiku

Můžete nám Logiscool krátce představit?

Logiscool je mezinárodní koncept zaměřující se na výuku programování a digitálních dovedností u dětí a mládeže. Celosvětově s námi studuje přes 90 000 dětí. K výuce jsme vyvinuli vlastní výukovou platformu Scoolcode, která usnadňuje výuku základů programování u dětí. Děti tak s výukou mohou začít již v 1. nebo 2. třídě, ale využíváme ji i pro úplný začátek u patnáctiletých. Základy programování se děti učí způsobem, který je pro ně hravý, zábavný a zároveň efektivní. Programovat začínají svoje první počítačové hry. Starším a pokročilejším dětem nabízí platforma možnost plynulého přechodu od programování v blocích k psanému programovacímu jazyku. Scoolcode nabízí na trhu jedinečnou funkcionalitu, tzv. mixed mode, kde děti vidí jak známé bloky, tak psaný kód současně. Poté u nás mohou pokračovat studiem některého ze standardních programovacích jazyků. Kromě semestrálních kurzů programování nabízíme řadu příbuzných témat, jako jsou např. robotika, tvorba videa nebo umělá inteligence v rámci táborů a workshopů.

Jak současný stav kolem koronavirové epidemie ovlivnil fungování Logiscoolu?

Naše pobočky byly poprvé uzavřeny na jaře 2020 a nyní jsou de facto trvale uzavřeny od října s malou pauzou v prosinci. Výuku všech skupin dětí jsme ihned přesunuli do online podoby.

Přihlašují se vám na kurzy i noví žáci? 

Na druhé pololetí se nám hlásí děti téměř výhradně do online kurzů. Tuto možnost využívají jak starší děti, tak ve velké míře i řada dětí z prvního stupně základní školy. Online výuka umožňuje nabídnout naše kurzy dětem po celé republice i v menších městech a obcích. 

Od kdy jedete výuku online? 

Online výuku jsme nabízeli již na jaře při prvním lockdownu. V této době to bylo pro většinu dětí nové a obtížné. Na podzim a nyní v lednu je vidět změna postoje části dětí a rodičů k distančnímu vyučování. Pro řadu dětí se to stává plnohodnotnou možností, jak navštěvovat volnočasové aktivity, jako je například výuka programování. Online výuka s sebou ale nese řadu výzev, na které je nutné reagovat. 

Jaké například?

U mladších dětí jsou hlavními výzvami pro lektory zejména koncentrace a pozornost dětí a také technické problémy při ovládání počítače. Při výuce programování musí počítač používat aktivně, současně sledovat lektora a ještě na počítači programovat, což pro menší děti může být technicky obtížné. Při výuce na pobočkách vidíme u všech dětí jejich radost, když se mohou ostatním pochlubit, co se jim podařilo vytvořit. Tuto část se snažíme zachovat i při online výuce, ale jde to omezeně. Interakce mezi dětmi je výrazně obtížnější.

A co starší dětí? 

U starších dětí není obvykle s ovládáním počítače žádný problém, na druhou stranu se objevuje „nešvar“, který si přinášejí pravděpodobně z distanční výuky na školách, a to je naprosté uzavření do anonymity. Děti odmítají zapnout kameru, často i zvuk a píšou pouze do chatu. S tím „bojujeme“ nejvíc. Chceme, aby se aktivně zapojovaly, sdílely svoje nápady, diskutovaly s ostatními.

Jak k novému fungování Logiscoolu přistoupili vaši vyučující? 

Naši lektoři jsou programátoři a studenti programování, technicky s výukou programování online není problém. Skupiny dětí, které přecházely na online výuku z poboček, jsme často rozdělili na dvě, abychom v online skupinách měli dostatečně malý počet studentů. Stejně tak u nově otevíraných skupin máme v lekcích u mladších dětí max. 5 účastníků, u starších 7–8. Nižší počet studentů ve skupinách umožňuje lépe překonat překážky popsané výše.

Jaké máte na online hodiny zpětné vazby? 

Myslím, že stejně jako v přístupu k opatřením i zde se nám vytvořily dva tábory. Jedni rodiče nechtějí, aby děti další čas trávily u počítače, poté, co absolvují online školní výuku. Druhá část naopak vnímá tuto situaci jako příležitost. Část rodičů děti opravdu ze začátku aktivně podporuje při výuce. U dětí pak vidíme velké pokroky, jak získávají sebevědomí.

Jak řešíte různorodost skupiny? 

Při online výuce jsou více znát rozdíly mezi jednotlivými dětmi. Dopomoc lektora, pokud má dítě nějaký problém, kód mu nefunguje, je pomalejší. To klade větší nároky na lektora, aby dokázal udržet trvale pozornost všech dětí. 

Jak výuku vnímají děti a jak jejich rodiče? Spolupracují, komunikují s vámi?

Komunikace s dětmi a rodiči ohledně jejich vnímání online výuky je pro nás stěžejní. Ve třídě hned vidíte, zda je dítě spokojené, baví ho to, nebo má nějaký problém. U online výuky je toto mnohem obtížnější, to známe i jako dospělí z online meetingů, že čtení neverbálních signálů je téměř nemožné, což výrazně znesnadňuje přizpůsobení komunikace, a to nemluvím o situaci, kdy lektor vidí pouze iniciály účastníků lekce. Chceme vědět, jak se při online výuce děti cítí, co je pro ně obtížné. Vítáme jakékoliv návrhy ze strany rodičů a dětí.

Kde sbíráte inspiraci pro online práci? 

Nyní v lednu jsme s lektory absolvovali online workshop pořádaný Asociací neformálního vzdělávání, který se soustředil právě na to, jaké nástroje, tipy a triky při výuce využít k překonání překážek, jež jsem popsala. Lektoři si z workshopu odnesli řadu tipů, některé si na sobě i vyzkoušeli. Měla jsem radost, že někteří hned v pondělí hlásili, že je ve výuce využili a fungovalo jim to.

Jaké interaktivní prvky pro práci v online se vám osvědčily? 

Velmi dobré byly tipy, jak děti přimět dobrovolně zapnout kameru, jak je zapojit pomocí různých aplikací do rozhodování o výuce, a také využíváme tipy, jak menší děti nechat na chvíli odpočinout různými fyzickými aktivitami zařazenými v určitých intervalech do lekce.Jaké máte plány pro letošní rok? 

Věříme, že se již v létě budeme moci vrátit plně na své pobočky a nabídnout dětem své příměstské tábory. Připravili jsme řadu nových témat, jako je třeba umělá inteligence, oblíbený Minecraft tentokrát v podobě mise na Mars nebo tvorbu her v Roblox studiu. Do budoucna vidíme kombinaci kurzů na pobočkách, ve školách a v online podobě jako dobře vyváženou. Je to možnost pro každé dítě se s výukou programování seznámit. Z každého našeho studenta nemusí být nutně programátor, ale jsme si jistí, že získané znalosti a dovednosti využijí v každém budoucím povolání i ve svém běžném životě. 

Pro vylepšení funkcionality využívá náš web soubory cookies. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies.

Souhlasím