Nabídka aktivit pro děti a mládež je široká. Jak se ale pozná, které z nich jsou opravdu kvalitní? Jak si samy organizace mohou ověřit, co jejich činnost mladým lidem přináší, a jak mohou své výsledky prezentovat navenek? Na tyto otázky hledáme odpověď v dlouhodobém česko-slovenském projektu Youth Work Quality Focus. 

Proč jsme s tím začali?
V České republice a na Slovensku již několik let probíhají diskuse o kvalitě v práci s mládeží, ale dosud zde chyběl praktický nástroj k hodnocení kvality aktivit. Přitom právě kvalita aktivit je zásadní pro to, jaký dopad má práce s mládeží na život mladých lidí a jejich osobní rozvoj. V rámci projektu Youth Work Quality Focus jsme testovali způsob měření kvality aktivit pomocí dat o míře naplnění stanovených cílů. Velkou pozornost jsme věnovali cílům, které mohou nejlépe posoudit mladí účastníci aktivit. A naše poznatky, respektive konkrétní zkušenosti organizací, které se do projektu zapojily, nyní chceme předávat dál.. 

Projekt je inspirován fungujícím švédským systémem a realizován ve spolupráci se organizací KEKS a s podporou programu Erasmus+. Rozhovor s tvůrcem celé metodiky Jonasem Agdurem z KEKS najdete u nás na blogu  Partnery projektu jsou Středisko volného času Déčko Náchod, Rodinné centrum Srdíčko, Centrum voľného času Včielka Púchov a V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.

Jaké jsou cíle projektu Youth Work Quality Focus?
Rádi bychom do česko-slovenského prostředí přinesli aktuální evropské trendy v zajišťování kvality práce s mládeží. S pomocí partnerských organizací pak chceme ověřovat možnosti hodnocení kvality aktivit na základě toho, jak je vnímají a prožívají sami mladí lidé. Naším cílem je samozřejmě také inspirovat a zapojovat do procesu v budoucnu další organizace.

Proč by se měly organizace, nabízející neformální vzdělávání, o projekt zajímat? 

Projekt Youth Work Quality Focus ukazuje, že testovaný model pomáhá organizacím, zaměřit se ještě před vlastním sběrem dat na důležité hodnoty práce s mládeží. Je jimi například rozvoj kompetencí, celostní učení nebo zajištění bezpečného prostředí, v němž se mladí lidé cítí přijímáni a respektováni. Po sesbírání dostatečného množství dat pak mohou organizace ověřit míru naplnění těchto hodnot a také ji prezentovat např. směrem k rodičům, zřizovatelům nebo donorům.

Pokud se organizace rozhodnou pro měření výsledků své práce, tzn. aplikovat metodiku měření v praxi, otevřou se jim nové obzory. Posílí své know-how v oblasti hodnocení kvality aktivit, vyjasní si vize a cíle, k nimž chtějí v organizaci směřovat, posílí týmovou spolupráci při plánování a vyhodnocování aktivit, zlepší kvalitu svých aktivit tím, že se zaměří na jejich přínos pro mladé lidi a v neposlední řadě získají motivaci k systematické péči o kvalitu i do budoucnosti.

Kde se dozvíte víc? 

Společně s YouthWatch ze Slovenska a dalšími organizacemi věnujícími se přímé práci s dětmi a mládeží jsme do něj zapojeni od roku 2019. Jedním z hlavních milníků celého projektu byla květnová online konference Zaostřeno na kvalitu, které se účastnilo na 60 posluchačů. Velké finále pak chystáme na 23. června, kdy proběhnou praktické workshopy, nabízející konkrétní vyzkoušení metodiky měření práce s mládeží. 

Více informací o testovaném přístupu k měření kvality práce s mládeží a jeho zavádění v partnerských organizacích lze najít v našich ANEV publikacích Kapesní průvodce kvalitou v práci s mládeží a Cesta za kvalitou, které jsou volně ke stažení na www.anev.cz v pdf formátu.

Pro vylepšení funkcionality využívá náš web soubory cookies. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies.

Souhlasím